Arjeplogs Båt & Trollingklubb

arrangerar för elfte året

Öppna Lapplandsmästerskapet i trolling
i Arjeplog den 28- 30 juni 2012

Bilder dag1 Resultat PDF

Bilder dag2 Resultat PDF dag 2

2.a Team OGOPOGO : Martin Grundahl,Charlie Fredriksson

1:a Team Silverminken Tomas Lestander,Eva Lindberg,(Birger Lindberg)

3:a Team Mr Big : Jani Launonen,Markku Laitala,Petri Strang

Bilder dag 3 Slutresultat

länk till Arjeplognytt

bilder på MMSBLOGG

Titta gärna i på ABOTs mobilblogg http://www.mobilblogg.nu/abot

63 Anmälda Team  (se nedanför regler)

Nytt nu finns frukost/lunchpaket att boka iförväg (se i anmälan)

Här finns regler o anmälan för nedladdning  word   pdf

Priser:

1:a pris           20 000 kronor till segrande lag

2:a pris           10 000 kronor

3:e pris             5 000 kronor

Dagligen           1 000 kronor i pris för största fisk

Samt ett dignande prisbord/lottning

 

Deltagaravgift:

250 kronor per deltagare 175 kronor för ungdomar tom 16 år , betalas till bankgiro 5297-0761. Ange ert Teamnamn vid inbetalning.

OBS – Minst två och högst tre fiskande deltagare.

 

All anmälan Team & Besättning skickas till Destination Arctic Circle AB i god tid för att underlätta för skrivandet av startlistor  OBS ! senast kl:17.00  26/6 2012

 

Anmälan och information om boende:

Destination Arctic Circle AB, Storgatan 1E, 930 90 Arjeplog

Tel: 0961-22231 ,  E-post: : info@polcirkeln.nu

 

Tävlingsledare:

Tord Westerlund

 

Sjösättning, start och målgång:

Skeppsviken i centrala Arjeplog.

 

Tävlingsområde:

Hornavan utom avlysta områden.

Information om avlysta områden finns i mappen

 

Kvällsaktiviteter:

 

Frågor och regler:

Besök gärna vår hemsida: www.arjeplogstrollingklubb.com

Eller ring

Martin Bergström 0961-10207 eller Håkan Sundström 0961-400 44

 

Regler:

Öppna Lapplandsmästerskapet i trolling (ÖLT) följer i princip de regler som används vid trolling-SM och andra större tävlingar. 

Kaptensmöte, start och målgång: Kaptensmöte hålls varje morgon i Skeppsviken där minst en deltagare i varje båtlag skall delta.

Kaptensmöte           start       målgång         invägning

Torsdag          07.00                  07.30          17.00              18.00                                   

Fredag           07.00                  07.30          17.00              18.00

Lördag           07.00                  07.30          16.00              17.00

Fyra timmar räknas som hel dag och fullständig tävling.

Vid haveri ska Tävlingsledningen omedelbart kontaktas som då även skall informeras om behov av assistans.

Startbricka utlämnas vid skepparmöte och skall ovillkorligen återlämnas innan angiven tid. Fångst och startbricka skall lämnas in vid målgång innan båten förtöjs. All fisk samt brickor skall vid målgång lämnas in till ÖLT:s funktionärer vid ångbåtsbryggan. Vid kö för avlämning skall båten befinna sig innanför startlinje. Båtar utan fångst ska hänga upp sin bricka vid scenen .

Antal fiskande deltagare per båtlag: Minst två och högst tre. Tävlingsledningen beslutar om övriga passagerare. Det är förbjudet att landstiga under pågående tävling.

Spön och beten: Ovan och nedanför odlingsgränsen tillåts tio spön och tio beten, det är också tillåtet att använda både djupparavan och sidoparavan.

Max 10 spön/rullar får finnas i båten .

OBS : Pulkor ska ha flagga

Betesfisk: Frusen eller saltad betesfisk får användas enl. Länsstyrelsens regler.

Fisk: All inlämnad fisk skall vara fångad genom trolling, dvs. släpfiske från båt med sportfiskeutrustning. Fisken skall vara krokad i munnen. Godkända fiskar är, lax, laxöring och rödingfiskar. Minimimåttet är 45 cm med hopvikt stjärtfena för öring och lax och 45 cm för röding. Varje båtlag får väga in max sex fiskar per dag. All fisk skall vägas, mätas och registreras i samband med invägningen.

All invägning görs i hamnen i  centrala Arjeplog  torsdag och fredag klockan 18.00 samt lördag klockan 17.00.

 

Poängberäkning: Godkänd fisk ger 20 poäng per fisk samt 10 poäng per kilo.

Tävlingsjuryn: består av två representanter för tävlingsledningen och en för de tävlande. Juryn beslutar om eventuell uteslutning eller diskvalifikation. Eventuell protest skall skriftligen och undertecknad ska vara inlämnad före invägningens slut. Juryn är enväldig och dess beslut kan inte överklagas. Juryn kan besluta om stickprovskontroll av båtar innan tävlingen.

Säkerhet: Mobiltelefon obligatorisk, nummer lämnas vid anmälan. Arrangören rekommenderar starkt att deltagande båtlag verkar för att tävlingen genomförs på ett säkert och sportsmannamässigt sätt. Flytplagg bör bäras och varje båt innehålla nödutrustning såsom brandsläckare, nödraketer och relevant navigationsutrustning.

Kommunikation: Varje båt är skyldig att medföra mobiltelefon vars nummer lämnas till tävlingsledningen innan tävlingen påbörjas. Eventuell avlysning av tävling beslutas av juryn och meddelas vid kaptensmöte eller via mobiltelefon. För dom som har VHF gäller kanal 72  under tävling .

Ansvar: Deltagande sker på egen risk och tävlingsledningen och Arjeplogs Båt & Trollingklubb har inget ansvar för vållad skada på material eller människor.

Anmälda Team

1.Reprikets Trolling                 Mikael Wikström                    Arjeplog

2.Alva                                            Peter Bähr                               Preetz ,Tyskland

3.Hanson                                      Roger Hansson                      Arjeplog

4.Cadputer                                  Niklas Fahlesson                Upplands Väsby

5. Mr Big                                     Petri Strang                               Kokkola, Finland

6.Knabben                                    Ingemar Lestander                   Arjeplog

7.Bottennappet                            Martin Bergström                     Arjeplog

8.Colmis                                       Harald Fjellström                      Arjeplog

9.Bienja varre                              Hans Linder                              Adak

10.Laponia                                   Anders Hahn                            Malmberget

11.Rulltjut                                    Hardy Johansson                     Nälden

12.Absolut                                     Ulf Larsson                              Arvidsjaur

13.F4F                                            Richard Granberg                    Arvidsjaur

14.Silverminken                          Tomas Lestander                    Arjeplog

15.Stor & Stark                           Thure Holmström                    Arjeplog

16.NFC/CTT                                  Allan Englund                         Skellefteå

17. Trolle                                        Roland Andersson                 Arjeplog

18.Turbåten                                    Lars Dahlberg                         Västerås

19.SlowHands                                 Ari Hahtala                             Turenki Finland

20.Save the Baltic Salmon            Kenneth Karlsson                 Umeå

21.SF-Rör Trolling                        Stefan Flinkfeldt                    Arjeplog

22.El & Styrsystem                        Johnny Johansson               Arjeplog

23.Storlommen                               Hans Strömgren                     Laisvall

24.Kåttjokk                                      Lars Andersson                   Arjeplog

25.Finkel                                           Michel Backlund                 Stockholm

26.Mäjtaroxa                                     Tommy Lindgren                Arvidsjaur

27.Goforit                                          LG ``Burre`` Nilsson         

28.Gråträsk                                      Mikael Granberg                 Arvidsjaur

29.Silverhatten                                 Johan Sadelius                    Arjeplog

30.Widman & Co                             Magnus Widman                Arjeplog

31.Ogge                                              Ogge Oginder                    Östersund

32.Abrahamsson Trolling               Marcus Abrahamsson     Arjeplog

33.Nygatan                                          Rolf Lestander                  Arjeplog

34.Pappa G                                          Jonas Guldbrandsen        Nälden

35.TT                                                   Pär Marklund                   Arvidsjaur

36.Rigghugg                                      Marcus Lundström         Arjeplog

37.Simloc                                           L-G Gyllenberg                 Arjeplog

38.Mörsil                                           Fredrik Eriksson               Mörsil

39.Surprise                                       Fred Lestander                Arjeplog

40.460                                                 Lars Lestander               Laisvall

41.TT-Wobbler                                  Kjell Thuné                     Frösön

42.Skrållan                                        Bo Sundberg                  Järpen

43.Ica                                                   Mauri Liikamaa            Arjeplog

44.Full Rulle                                      Ulf Lestander               Mellanström

45.F4F Lag 2                                      Janne Lindblom           Storsund

46.Artic                                               Kjelle Fastesson          Orrviken

47.OGOPOGO                                   Charlie Fredriksson     Frösön

48.Frisk-Luft                                      Leif Nordh                    Arjeplog

49.GranAnders Trolling                  Per Andersson           Umeå

50.Kunnan                                           Björn Sundqvist         Arjeplog

51.Trout Trolling                              Roberth Lundström    Arjeplog

52. Andersson/Omberg                   Andreas Omberg        Sollefteå

53.  Karlsvik                                      Dan Lestander            Luleå

54. G.K.L                                            Klas Lestander           Arjeplog

55. Freddy and Crew                        Freddy Långdahl        Arjeplog

56.Fixarn                                           Stefan Lundström       Arjeplog

57.F-Unit                                    Richard Ouchterlony

58.Dundee                                         Micke Norrlander        Hallen

59.Karlsson/Svedlund                     Niklas Karlsson           Hallen

60.Totte                                              Jörgen Totland           Östersund

61.Carelia Trolling                          Juha Mutanen            Reijola Finland

62.Robber                                           Kari Illanvuori           Kokkola Finland

63.Blåbär                                           Mikael Johansson    Laisvall

 
 

www.arjeplogstrollingklubb.com.