Arjeplogs Båt & Trollingklubb

arrangerar för trettonde året

Öppna Lapplandsmästerskapet i trolling
i Arjeplog den 26- 28 juni 2014

((Anmälda scrolla neråt)

Resultat dag 1

``vimmelbilder`` dag1

Vimmelbilder dag2

Vimmelbilder dag3

TEAM S-FISHING tog hem årets upplaga av

Öppna Lapplandsmästerskapet i trolling

  Team Bottennappet som 2a och Ogopogo som 3a

SLUTRESULTAT

 

1:a pris           20 000 kronor till segrande lag

2:a pris           10 000 kronor

3:e pris             5 000 kronor

Dagligen           1 000 kronor i pris för största fisk

Till tävlingens största röding eller öring  5 000 kr (sponsor BDX) 

Samt ett dignande prisbord/lottning

 

 

Bryggansvarig Jonas Lilja 076-1400643 

 

Tävlingsledare:

Monica Andersson 070-3234773

 

Sjösättning, start och målgång:

Skeppsviken i centrala Arjeplog.

 

Tävlingsområde:

Hornavan utom avlysta områden.

Information om avlysta områden finns i mappen

 

Kvällsaktiviteter:

 

Anmälda Team 2014

 1.Mörsil                                       Fredrik Eriksson                     Mörsil

 2.Fiskgjusen                                Micke Hernerud                      Mörsil

 3.Rulltrubbel och Lintrassel     Tomas Östman                         Undersåker

 4.Sangsom                                    Kent Lindahl                           Karlstad

 5.Gråträsk                                   Mikael Granberg                     Arvidsjaur

 6.Bienja varre                              Hans Linder                             Adak

 7.Trolle                                        Roland Andersson                   Arjeplog

 8.Silverminken                            Tomas Lestander                    Arjeplog

 9.Widman & Co                         Magnus Widman                     Arjeplog

10.BTK Trolling Team               Jens Enkvist                             Burträsk

11.SF-Rör Trolling                       Stefan Flinkfeldt                    Arjeplog

12.Kåttjokk                                    Lars Andersson                     Arjeplog

13.Bottennappet                            Martin Bergström                 Arjeplog

14.F4F                                             Peter Wallin                          Moskosel

15.Goforit                                      LG ``Burre`` Nilsson              Frösön

16.460                                             Lars Lestander                       Laisvall

17.Pappa G                                    Jonas Guldbrandsen              Nälden

18.S-FISHING                               Micke Svedlund                     Tandsbyn

19.Abrahamsson Trolling            Marcus Abrahamsson            Arjeplog

20.3GL                                            Dan Lestander                        Luleå

21.Absolut                                       Ulf Larsson                            Arvidsjaur

22.Full Fart                                    Greger Jonnson                      Laisvall

23.CTT/NFC                                  Lennart Pettersson                 Skelleftehamn

24.Storlommen                               Hans Strömgren                     Laisvall

25.Team Arctic Elon                     Kjell Fastesson                        Östersund

26.Colmis                                           Mikael Hallin                          Arjeplog

27.Z-trolling                                     Mikael Elf                                  Frösön

28.Reprikets Trolling                      Mikael Wikström                     Arjeplog

29.Stor & Stark                               Thure Holmström                    Arjeplog

30.Surprise                                   Fred Lestander                            Arjeplog

31.OGOPOGO                                Charlie Fredriksson                 Frösön

32.Mäjtaroxa                                Tommy Lindgren                        Arvidsjaur

33.Kunnan                                       Björn Sundqvist                       Arjeplog

34.Tjintokk                                       Daniel Ek                                 Slagnäs

35.Rulltjut                                         Hardy Johansson                    Alsen

36.Rigghugg                                  Marcus Lundström                  Arjeplog

37.S46                                              Peter Widman                         Arjeplog

38.Andersson/Omberg                 Andreas Omberg                       Sollefteå

39.TT                                                   Pär Marklund                           Arvidsjaur

40.Ica                                                 Mauri Liikamaa                       Arjeplog

41.Cadputer                                       Niklas Fahlesson                Upplands Väsby

42.Skrållan                                         Bo Sundberg                           Järpen

43.Ogge                                              Ogge Oginder                         Östersund

44.Sellak                                            Hans Zachari                            Arjeplog

45.Malmis                                         Kristian Sundström                 Arvidsjaur

46.Mr Big                                         Petri Strang                             Kokkola Finland

47.Expert                                            Mikko Hast                           Kauhava Finland

48.Fixarn                                           Stefan Lundström                    Arjeplog

49.Trout Trolling                             Robert Lundström                   Arjeplog

50.Maja                                              Nils Wallström                         Arjeplog

51.Sandbäcken                                  Bengt Olsson                            Dvärsätt

52.Blåbär                                           Mikael Johansson                      Laisvall

53.Carelia Trolling                           Jukka Saastamoinen          Espoo Finland

54.Slowhands                                     Ari Hantala                         Turenki Finland

55.Karlsson                                        Niklas Karlsson                       Hallen

56.Lill Widmans                                Leo Widman                             Arjeplog

57.Full Rulle                                      Ulf Lestander                         Mellanström

58.Simloc                                            L-G Gyllenberg                        Arjeplog

59.Dundee                                          Micke Norrlander                      Hallen

60.Turbåten                                      Karl-Axel Dahlberg                  Arjeplog

61.Knabben                                      Ingemar Lestander                   Arjeplog

62.Västanås                                       Bo Lindberg                             Arvidsjaur

63.Save the Baltic Salmon             Kenneth Karlsson                   Umeå

64.Experience Arjeplog                      Johan Sadelius                          Arjeplog

65.Rengård                                        Joakim Karlberg                       Arjeplog

66.Precision                                      Ingemar Olsson                        Laxforsen

67.Laponia                                       Anders Hahn                          Malmberget

68.Laitehuolto                                   Ari Salo                                   Kokkola Finland

Frågor och regler:

 

Martin Bergström 0961-10207

 

Regler:

Öppna Lapplandsmästerskapet i trolling (ÖLT) följer i princip de regler som används vid trolling-SM och andra större tävlingar. 

Kaptensmöte, start och målgång: Kaptensmöte hålls varje morgon i Skeppsviken där minst en deltagare i varje båtlag skall delta.

Kaptensmöte           start       målgång         invägning

Torsdag                07.00                  07.30          17.00              17.30                                   

Fredag                  07.00                  07.30          17.00              17.30

Lördag                 07.00                  07.30          16.00              16.30

Fyra timmar räknas som hel dag och fullständig tävling.

Vid haveri ska Tävlingsledningen omedelbart kontaktas som då även skall informeras om behov av assistans.

Startbricka utlämnas vid skepparmöte och skall ovillkorligen återlämnas innan angiven tid. Fångst och startbricka skall lämnas in vid målgång innan båten förtöjs. All fisk samt brickor skall vid målgång lämnas in till ÖLT:s funktionärer vid ångbåtsbryggan. Vid kö för avlämning skall båten befinna sig innanför startlinje. Båtar utan fångst ska hänga upp sin bricka vid scenen .

Antal fiskande deltagare per båtlag: Minst två och högst tre. Tävlingsledningen beslutar om övriga passagerare. Det är förbjudet att landstiga under pågående tävling.

Spön och beten: Ovan och nedanför odlingsgränsen tillåts tio spön och tio beten, det är också tillåtet att använda både djupparavan och sidoparavan.

Max 10 spön/rullar får finnas i båten .

OBS : Pulkor ska ha flagga

Betesfisk: Frusen eller saltad betesfisk får användas enl. Länsstyrelsens regler.

Fisk: All inlämnad fisk skall vara fångad genom trolling, dvs. släpfiske från båt med sportfiskeutrustning. Fisken skall vara krokad i munnen. Godkända fiskar är, lax, laxöring och rödingfiskar. Minimimåttet är 45 cm med hopvikt stjärtfena för öring och lax och 45 cm för röding. Varje båtlag får väga in max sex fiskar per dag. All fisk skall vägas, mätas och registreras i samband med invägningen.

All invägning görs i hamnen i  centrala Arjeplog  torsdag och fredag klockan 17.30 samt lördag klockan 16.30.

 

Poängberäkning: Godkänd fisk ger 20 poäng per fisk samt 10 poäng per kilo.

Tävlingsjuryn: består av två representanter för tävlingsledningen och en för de tävlande. Juryn beslutar om eventuell uteslutning eller diskvalifikation. Eventuell protest skall skriftligen och undertecknad ska vara inlämnad före invägningens slut. Juryn är enväldig och dess beslut kan inte överklagas. Juryn kan besluta om stickprovskontroll av båtar innan tävlingen.

Säkerhet: Mobiltelefon obligatorisk, nummer lämnas vid anmälan. Arrangören rekommenderar starkt att deltagande båtlag verkar för att tävlingen genomförs på ett säkert och sportsmannamässigt sätt. Flytplagg bör bäras och varje båt innehålla nödutrustning såsom brandsläckare, nödraketer och relevant navigationsutrustning.

Kommunikation: Varje båt är skyldig att medföra mobiltelefon vars nummer lämnas till tävlingsledningen innan tävlingen påbörjas. Eventuell avlysning av tävling beslutas av juryn och meddelas vid kaptensmöte eller via mobiltelefon. För dom som har VHF gäller kanal 72  under tävling .

Ansvar: Deltagande sker på egen risk och tävlingsledningen och Arjeplogs Båt & Trollingklubb har inget ansvar för vållad skada på material eller människor.

 

 
 

www.arjeplogstrollingklubb.com.