Arjeplogs Båt & Trollingklubb

arrangerar för tolfte året

Öppna Lapplandsmästerskapet i trolling
i Arjeplog den 27- 29 juni 2013

Länk till Arjeplognytt

 

1:a pris           20 000 kronor till segrande lag

2:a pris           10 000 kronor

3:e pris             5 000 kronor

Dagligen           1 000 kronor i pris för största fisk

Samt ett dignande prisbord/lottning

 

Deltagaravgift:

250 kronor per deltagare 175 kronor för ungdomar tom 16 år ,

betalas till bankgiro 5297-0761. Ange ert Teamnamn vid inbetalning.

OBS – Minst två och högst tre fiskande deltagare.

 

Anmälan :

All anmälan Team & Besättning skickas till Kassör Siv Lestander i god  tid för att underlätta skrivandet av startlistor senast 25/6 2013

Efteranmälan senast 26/6 kl 15.00 på GKs Fiske

 

Frukost & Lunchpaket  : Beställning PDF  WORD

 

 

Tävlingsledare:

Monica Andersson 070-3234773

 

Sjösättning, start och målgång:

Skeppsviken i centrala Arjeplog.

 

Tävlingsområde:

Hornavan utom avlysta områden.

Information om avlysta områden finns i mappen

 

Kvällsaktiviteter:

Frågor och regler:

Besök gärna vår hemsida: www.arjeplogstrollingklubb.com

Eller ring

Martin Bergström 0961-10207

 

Regler:

Öppna Lapplandsmästerskapet i trolling (ÖLT) följer i princip de regler som används vid trolling-SM och andra större tävlingar. 

Kaptensmöte, start och målgång: Kaptensmöte hålls varje morgon i Skeppsviken där minst en deltagare i varje båtlag skall delta.

Kaptensmöte           start       målgång         invägning

Torsdag          07.00                  07.30          17.00              18.00                                   

Fredag           07.00                  07.30          17.00              18.00

Lördag           07.00                  07.30          16.00              17.00

Fyra timmar räknas som hel dag och fullständig tävling.

Vid haveri ska Tävlingsledningen omedelbart kontaktas som då även skall informeras om behov av assistans.

Startbricka utlämnas vid skepparmöte och skall ovillkorligen återlämnas innan angiven tid. Fångst och startbricka skall lämnas in vid målgång innan båten förtöjs. All fisk samt brickor skall vid målgång lämnas in till ÖLT:s funktionärer vid ångbåtsbryggan. Vid kö för avlämning skall båten befinna sig innanför startlinje. Båtar utan fångst ska hänga upp sin bricka vid scenen .

Antal fiskande deltagare per båtlag: Minst två och högst tre. Tävlingsledningen beslutar om övriga passagerare. Det är förbjudet att landstiga under pågående tävling.

Spön och beten: Ovan och nedanför odlingsgränsen tillåts tio spön och tio beten, det är också tillåtet att använda både djupparavan och sidoparavan.

Max 10 spön/rullar får finnas i båten .

OBS : Pulkor ska ha flagga

Betesfisk: Frusen eller saltad betesfisk får användas enl. Länsstyrelsens regler.

Fisk: All inlämnad fisk skall vara fångad genom trolling, dvs. släpfiske från båt med sportfiskeutrustning. Fisken skall vara krokad i munnen. Godkända fiskar är, lax, laxöring och rödingfiskar. Minimimåttet är 45 cm med hopvikt stjärtfena för öring och lax och 45 cm för röding. Varje båtlag får väga in max sex fiskar per dag. All fisk skall vägas, mätas och registreras i samband med invägningen.

All invägning görs i hamnen i  centrala Arjeplog  torsdag och fredag klockan 18.00 samt lördag klockan 17.00.

 

Poängberäkning: Godkänd fisk ger 20 poäng per fisk samt 10 poäng per kilo.

Tävlingsjuryn: består av två representanter för tävlingsledningen och en för de tävlande. Juryn beslutar om eventuell uteslutning eller diskvalifikation. Eventuell protest skall skriftligen och undertecknad ska vara inlämnad före invägningens slut. Juryn är enväldig och dess beslut kan inte överklagas. Juryn kan besluta om stickprovskontroll av båtar innan tävlingen.

Säkerhet: Mobiltelefon obligatorisk, nummer lämnas vid anmälan. Arrangören rekommenderar starkt att deltagande båtlag verkar för att tävlingen genomförs på ett säkert och sportsmannamässigt sätt. Flytplagg bör bäras och varje båt innehålla nödutrustning såsom brandsläckare, nödraketer och relevant navigationsutrustning.

Kommunikation: Varje båt är skyldig att medföra mobiltelefon vars nummer lämnas till tävlingsledningen innan tävlingen påbörjas. Eventuell avlysning av tävling beslutas av juryn och meddelas vid kaptensmöte eller via mobiltelefon. För dom som har VHF gäller kanal 72  under tävling .

Ansvar: Deltagande sker på egen risk och tävlingsledningen och Arjeplogs Båt & Trollingklubb har inget ansvar för vållad skada på material eller människor.

Anmälda Team

Inskickad anmälan o betalad (numrerade) 2013

1.Bienja varre                              Hans Linder                              Adak

2.Trolle                                        Roland Andersson                 Arjeplog

3.NFC                                          Allan Englund                        Skellefteå

4.Silverminken                            Tomas Lestander                   Arjeplog

5.SF-Rör Trolling                        Stefan Flinkfeldt                    Arjeplog

6.Colmis                                       Harald Fjellström                   Arjeplog

7.Full Fart                                    Greger Jonnson                      Laisvall

8.F4F   Lag 1                               Richard Granberg                   Arvidsjaur

9.Mörsil                                       Fredrik Eriksson                     Mörsil

10.460                                           Lars Lestander                       Laisvall

11.Kåttjokk                                  Lars Andersson                     Arjeplog

12.Rulltjut                                    Hardy Johansson                    Nälden

13.Bottennappet                          Martin Bergström                   Arjeplog

14.Absolut                                    Ulf Larsson                            Arvidsjaur

15.Storlommen                             Hans Strömgren                     Laisvall

16.Widman & Co                         Magnus Widman                    Arjeplog

17.Gråträsk                                 Mikael Granberg                     Arvidsjaur

18.Karlsvik                                  Dan Lestander                         Luleå

19.Cadputer                                 Niklas Fahlesson                Upplands Väsby

20.El & Styrsystem                     Johnny Johansson                   Arjeplog

21.Tjintokk                                   Daniel Ek                                 Slagnäs

22.Surprise                                   Fred Lestander                        Arjeplog

23.Abrahamsson Trolling            Patrik Abrahamsson                 Arjeplog

24.Mäjtaroxa                                Tommy Lindgren                     Arvidsjaur

25.Rigghugg                                  Marcus Lundström                  Arjeplog

26.El & Styrsystem lag 2              Ulf Lundström                         Arjeplog

27.Stor & Stark                             Thure Holmström                    Arjeplog

28.Save the Baltic Salmon             Kenneth Karlsson                   Umeå

29.Laponia                                       Anders Hahn                          Malmberget

30.Reprikets Trolling                      Mikael Wikström                   Arjeplog

31.Goforit                                         LG ``Burre`` Nilsson              Frösön

32.Skrållan                                       Bo Sundberg                           Järpen

33.Turbåten                                      Lars Dahlberg                         Västerås

34.Umetroll                                       Ronny Brännström                  Umeå

35.Rulltrubbel och Lintrassel          Lars Östman                            Undersåker

36.Fixarn                                           Stefan Lundström                    Arjeplog

37.Save the Baltic Salmon 2             Hans Tavola                            Kiruna

38.Kunnan                                         Björn Sundqvist                       Arjeplog

39.F4F Lag 2                                      Janne Lindblom                       Storsund

40.Rengård                                        Ulf Karlberg                             Arjeplog

41.Simloc                                            L-G Gyllenberg                        Arjeplog

42.Maja                                              Nils Wallström                         Arjeplog

43.Sandbäcken                                  Bengt Olsson                            Dvärsätt

44.AMI                                              Lennart Löfgren                      Arjeplog

45.Sangson                                         Kent Lindahl                           Karlstad

46.Ica                                                 Mauri Liikamaa                       Arjeplog

47.Sellak                                            Hans Zachari                            Arjeplog

48.Mr Big                                           Petri Strang                              Kokkola, Finland

49.Karlsson/Svedlund                         Niklas Karlsson                       Hallen

50.GranAnders Trolling                      Per Andersson                         Umeå

51.Tänglan                                          Jörgen Björklund                      Ås

52.TT                                                   Pär Marklund                           Arvidsjaur

53.Knabben                                         Ingemar Lestander                   Arjeplog

54.Blåbär                                           Mikael Johansson                      Laisvall

55.Dundee                                          Micke Norrlander                      Hallen

56.Experience Arjeplog                      Johan Sadelius                          Arjeplog

57.Röj Lag 2                                       Tom Nilsson                               Arjeplog

58.Artic                                               Kjelle Fastesson                        Orrviken

59.Röj                                                  Roberth Lundström                  Arjeplog

60.SlowHands                                      Ari Hahtala                              Turenki Finland

61.HK Varma                                      Hannu Kesonen                        Lehmo Finland

62.Carelia Trolling                               Juha Mutanen                         Reijola Finland

63.Kokkolan Laitehuolto                       Ari Salo                                 Kokkola Finland

64.GK:s Fiske                                      Kari Illanvuori                        Kokkola Finland

65.Kiruna                                              Ingemar Olsson                       Laxforsen

66.Full Rulle                                          Ulf Lestander                         Mellanström

67.Ogge                                                 Ogge Oginder                         Östersund

68.Pappa G                                            Jonas Guldbrandsen              Nälden

69.Char Trolling                                     Lennart Pettersson              Skelleftehamn

70.

71.Andersson/Omberg                           Andreas Omberg                  Sollefteå

 

 
 

www.arjeplogstrollingklubb.com.